Viešoji tvarka ir renginiai


Eil. 
Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

179. 

Leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas

Dokumentai

 

180. 

Leidimo laikyti pavojingus šunis dublikato išdavimas

Dokumentai

 

181.

Leidimo laikyti pavojingus šunis galiojimo sustabdymo panaikinimas  Dokumentai  

182.

Leidimo organizuoti renginį išdavimas Prašymo forma  https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43240

183.

Leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimas -  https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43240

184.

Leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimas -  https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43240

185.

Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimas Dokumentai   -

186.

Sutikimo steigti lošimo namus (kazino) išdavimas Dokumentai   -

187.

Pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko suderinimas Dokumentai   -

188.

Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimai  Dokumentai -.


Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-22 12:35:34