Mokesčiai ir mokesčių permokos


Eil. 
Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

148. 

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo suteikimas 

Prašymo forma

 

149. 

Lengvatos dėl  nekilnojamo turto ir paveldimo turto mokesčių suteikimas

-

 

150.

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir (ar) užskaitymas  -  

151.

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas  Deklaracijos forma  

152.

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą ir vietinę rinkliavą už komunalinių  atliekų surinkimą ir tvarkymą išdavimas -  

153.

Fizinių asmenų vietinės rinkliavos už komunalinių  atliekų surinkimą ir tvarkymą deklaracijų priėmimas ir mokesčių perskaičiavimas  Dokumentai  

154.

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas  -  

155.

Savivaldybės turto panaudos sutarties pratęsimas  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-28 10:45:50