Savivaldybės ūkis - Laidojimo paslaugos


Eil. 
Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

140.

Leidimo laidoti išdavimas

Prašymo forma

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43681 

141. 

Žmogaus palaidojimo vietą ir laiką (vietovė, kapo numeris ir data) patvirtinančių dokumentų  ar jų kopijų išdavimas (leidimui žmogaus palaikų ekshumacijai ar perlaidojimui gauti). 

Prašymo forma

 -

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-21 23:56:26