Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2022-05-26 Tarybos posėdis Nr. 7
Posėdžio data 2022-05-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Vyksta
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Priimtas
2 Dėl Finansavimo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo bei objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo 26346_Tar sprend proj Dėl kelių priežiūros aprašo keitimo 26347_APRAŠAS po DG posėdžio 2022-04-14 Lyginamasis var 1 26348_APRAŠO projektas 26349_Tar sprend proj Dėl kelių priežiūros aprašo keitimo 35860_2 kl. Dėl Finansavimo lėšų kelių priežiūrai aprašo keitimo_NAUJA RED Tadas Balžekas

Priimtas
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. lėšų panaudojimo ataskaitos ir 2022 m. sąmatos patvirtinimo 26350_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. lėšų panaudojimo ataskaitos ir 2022 m. sąmatos patvirtinimo 26351_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. lėšų panaudojimo ataskaitos ir 2022 m. sąmatos patvirtinimo Dainora Šlinkšienė

Priimtas
4 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 26352_2022-05-09 Dėl didžiausio leistino USPC pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 26353_2022-05-09 Dėl didžiausio leistino USPC pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Asta Leonavičienė

Priimtas
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo 26354_2022-05 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 26355_2022-05 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Priimtas
6 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 26356_2022-05  dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 26357_2022-05  dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Vida Butkevičienė

Priimtas
7 Dėl pritarimo saulės elektrinės įrengimo, valdymo ir plėtros Ukmergės rajone investicinio projekto naujai redakcijai 26358_Projektas tarybos sprendimas IP koregavimas 26359_Projektas tarybos sprendimas IP koregavimas 35863_7 kl. Dėl saulės elektrinės IP koregavimo_NAUJA RED Inga Pračkailė

Priimtas
8 Dėl pritarimo projekto „Kovų istorijos keliais“ įgyvendinimui 26360_TS projektas 2022 Klubas Miško broliai 26361_TS projektas 2022 Klubas Miško broliai Inga Pračkailė

Priimtas
9 Dėl pritarimo projekto „Melioracijos griovių ir juose esančių statinių, Ukmergės rajono savivaldybės Pivonijos seniūnijos Jačionių k., Bakšionių k., Verškainių k., Pabaisko seniūnijos Ūlyčninkų k., Varkalių k., Nenortų I k., Nenortų II k., Maigių II k., Sargelių k., rekonstravimas“ įgyvendinimui 26362_Sprendimo projektas ir aiskinamasis rastas tarybai-NMA paraiškai 26363_Sprendimo projektas ir aiskinamasis rastas tarybai-NMA paraiškai Salvijus Stimburys

Priimtas
10 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir melioracijos asociacijos „Maručių melioracija“ 26364_2022-05  Dėl jungtinės veiklos sutarties (JVS Maručių melioracija) 26365_2022-05  Dėl jungtinės veiklos sutarties (JVS Maručių melioracija) Salvijus Stimburys

Priimtas
11 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės Pašilės progimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 26366_2022 05 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Pašilės progimnazija) 26367_2022 05 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Pašilės progimnazija) 35861_11 kl. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Pašilės progimnazija)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Priimtas
12 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės r. Siesikų gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 26368_2022 05 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Siesikų gimnazija) 26369_2022 05 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Siesikų gimnazija) Daiva Gladkauskienė

Priimtas
13 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės Senamiesčio progimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 26370_2022 05 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Senamiesčio prog.) 26371_2022 05 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Senamiesčio prog.) 35862_13 kl. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Senamiesčio prog.)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Priimtas
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 7-213 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo“ pakeitimo 26372_2022-05 Dėl 2021-08-30 sprendimo Nr. 7-213 pakeitimo (Užupio mkla) 26373_2022-05 Dėl 2021-08-30 sprendimo Nr. 7-213 pakeitimo (Užupio mkla) Daiva Gladkauskienė

Priimtas
15 Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 26374_2022-05 Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų  paslaugų kainų nustatymo 26375_2022-05 Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų  paslaugų kainų nustatymo Vaidotas Kalinas

Priimtas
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute 2022–2023 m. m. nustatymo 26376_2022-05 dėl klasiu komplektu nustatymo 26377_Mokinių sk. 2022-2023 m. m.05mėn 26378_2022-05 dėl klasiu komplektu nustatymo Vaidotas Kalinas

Priimtas
17 Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skyrių, grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu 26379_Dėl ikimokyklinių įstaigų darbo vasaros laikotarpiu_ 26380_Dėl ikimokyklinių įstaigų darbo vasaros laikotarpiu_ Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-184 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 26381_Dėl užmokesčio tvarkos pakeitimo 26382_Dėl užmokesčio tvarkos pakeitimo Vaidotas Kalinas

Priimtas
19 Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo 26383_2022-05 Dėl optimizavimo aprašo patvirtinimo 26384_2022-05 Dėl optimizavimo aprašo patvirtinimo Vaidotas Kalinas

Priimtas
20 Dėl Ukmergės rajono švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo 26385_2022-05 Dėl nuostatų patvirtinimo 26386_2022-05 Dėl nuostatų patvirtinimo Vaidotas Kalinas

Priimtas
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-143 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 26387_2022-05 Dėl Reglamento pateikimų 26388_2022-05 Dėl Reglamento pateikimų 35864_21 kl. Dėl Reglamento pateikimų_NAUJA RED Agnė Balčiūnienė

Priimtas
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 7-168 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 26389_2022-05 Dėl Etikos komisijos nuostatų pakeitimų 26390_2022-05 Dėl Etikos komisijos nuostatų pakeitimų Monika Raškevičienė

Priimtas
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-198 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 26391_2022-05 Dėl Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimų 26392_2022-05 Dėl Antikorupcijos komisijos nuostatų pakeitimų Monika Raškevičienė

Priimtas
24 PAPILDOMAS KLAUSIMAS: Dėl mokslo paskirties patalpų, esančių Ukmergės r., Deltuvos sen., Dainavos k., Algirdų a. 4, nuomos 35857_2022-05 Dėl Algirdų a. 4, Dainavos k., Deltuvos sen.  patalpų nuomos Daiva Gladkauskienė
Priimtas
25 PAPILDOMAS KLAUSIMAS: Dėl Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Ukmergės meno mokyklos organizuojamose stovyklose teikiamų paslaugų kainų nustatymo 35858_2022-05 Dėl vasaros stovyklų kelialapių kainų Vaidotas Kalinas
Priimtas
26 Informacijos ir kiti klausimai
Nagrinėjamas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška