Savivaldybės ūkis - Žemės ir ūkio paslaugos


Eil. 
Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

131. 

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas 

Prašymo forma

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43647

132. 

Leidimo kasinėti išdavimas

Prašymo forma

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43651?searchId=ca235f10-b7b0-4f13-bb05-0ca84c9d7918 

 133.

Leidimo kasinėti pratęsimas

Prašymo forma

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43651?searchId=ca235f10-b7b0-4f13-bb05-0ca84c9d7918

134. 

Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymas 

Dokumentai

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43651?searchId=ca235f10-b7b0-4f13-bb05-0ca84c9d7918

 135.

Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymo panaikinimas 

Dokumentai

https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43651?searchId=ca235f10-b7b0-4f13-bb05-0ca84c9d7918 

 136.

Leidimo kasinėti galiojimo panaikinimas Dokumentai https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43651?searchId=ca235f10-b7b0-4f13-bb05-0ca84c9d7918 

 137.

Pranešimas apie baigtus vykdyti kasinėjimo darbus  Dokumentai https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43651?searchId=ca235f10-b7b0-4f13-bb05-0ca84c9d7918 

138. 

Pranešimas apie avarinius kasinėjimo darbus   Dokumentai  https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43651?searchId=ca235f10-b7b0-4f13-bb05-0ca84c9d7918 

 139.

Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti). Dokumentai  https://www.epaslaugos.lt/portal/providers/43651?searchId=ca235f10-b7b0-4f13-bb05-0ca84c9d7918 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-08 11:02:05