Savivaldybės ūkis – Komunalinio ūkio paslaugos


Eil. 
Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

129. 

Inžinerinių tinklų bei įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų 

-

 -

130. 

Turto perėmimas savivaldybės nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

 -

 -

 


 


 


Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-28 11:09:30