Savivaldybės ūkis – Pastatų priežiūra ir administravimas


Administracinės paslaugos pavadinimas

Dokumentai

Paslauga teikiama el. būdu

Konsultavimas kultūros paveldo objektų savininkų ar valdytojų kompensavimo klausimais 

Dokumentai

-
Leidimo įrengti atminimo lentą išdavimas 

Dokumentai

-

Konsultavimas dėl Tautinio paveldo produkto sertifikavimo 

Dokumentai

Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų rengimas (išdavimas) prieš sandorius  Dokumentai
Konsultacijų apmokėjimo už daugiabučių namų bendrųjų objektų atnaujinimo arba renovacijos darbus savivaldybei tenkančia dalimi klausimais teikimas  Dokumentai
Gyventojų konsultavimas daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo, registracijos, veiklos ir reorganizavimo bei jungtinės veiklos sutarties sudarymo klausimais Dokumentai 
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas/keitimas  Dokumentai 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-22 09:48:58