Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška
Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas Šaltinis
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimo Nr.7-134 'Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo' pakeitimo 2011-08-04   
 Dėl sutikimo perimti turtą savivaldybės nuosavybėn 2011-08-04   
 Dėl įgaliojimo atstovauti uždarosios akcinės bendrovės 'VAATC' neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 2011-08-04   
 Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos komisijos sudarymo 2011-08-04   
 Dėl pritarimo darbo grupės išvadoms dėl pirties paslaugų teikimo 2011-08-04   
 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos 2011-08-04   
 Dėl pritarimo projekto 'Ukmergės sporto centro pastato energijos efektyvumo didinimas' įgyvendinimui 2011-08-04   
 Dėl pritarimo projekto 'Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinės mokyklos pastato energijos efektyvumo didinimas' įgyvendinimui 2011-08-04   
 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo 2011-08-04   
 Dėl Savivaldybės tarybos Sekretoriato steigimo ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr.7-117 'Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros' dalinio pakeitimo 2011-08-04   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo 2011-08-04   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo 2011-08-04   
 Dėl lėšų ikimokyklinio amžiaus mokinių ugdymo finansavimui paskirstymo 2011-08-04   
 Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo 2011-08-04   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto patikslinimo 2011-08-04   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo 2011-07-21   
 Dėl tvarkingos ir gražios seniūnijos aplinkos apžiūros-konkurso 2011 metams nuostatų patvirtinimo ir vertinimo komisijos sudarymo 2011-07-18   
 Dėl darbo grupės viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašui paruošti sudarymo 2011-07-08   
 Dėl komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo 2011-07-08   
 Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo 2011-06-30   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus nuostatų patvirtinimo 2011-06-29   
 Dėl pritarimo projekto 'Ukmergės miesto viešosios turizmo infrastruktūros vystymas' įgyvendinimui 2011-06-28   
 Dėl savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų patvirtinimo 2011-06-28   
 Dėl mokyklinio autobuso 2011-06-28   
 Dėl 2010-10-28 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 7-231 dalinio pakeitimo 2011-06-28   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. II pusmečio darbo plano 2011-06-28   
 Dėl leidimo pervesti lėšas į sergančių vaikų šeimų sąskaitas 2011-06-28   
 Dėl Ukmergės rajono kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos nuostatų dalinio pakeitimo 2011-06-28   
 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros tarybos sudarymo 2011-06-28   
 Dėl Ukmergės rajono istorinio ir kultūrinio paveldo objektų, žymių kraštiečių atminimo įamžinimo programos 2011-2020 m. patvirtinimo 2011-06-28   
<< 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 77 >>