Savivaldybės istorija

Savivaldos istorija

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nurodoma, kad "vietos savivalda - tai valstybės teritorijos administracinio vieneto - savivaldybės - teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus per administracinio vieneto nuolatinių gyventojų tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybės tarybą bei jos sudarytas vykdomąsias institucijas."

Nepriklausomos Lietuvos metais Ukmergės miesto savivaldybę sudarė miesto taryba – sprendžiamasis ir miesto valdyba – vykdomasis vietinės valdžios organai.

Po 1918 m. bendruomenės atstovų rinkimų į Ukmergės savivaldybės tarybą tarybos pirmininku (burmistru) buvo išrinktas Boleslovas Dirmantas.

Po 1931 m. rinkimų Ukmergės burmistru buvo išrinktas Vladas Rėklaitis. Jis tapo ilgiausiai dirbusiu burmistru mieste. Su jo pavarde sietinas miesto gerovės kilimas, miesto moderninimas, savivaldybės darbo socialinėje, švietimo srityse sėkmė.

Per 1990-03-24 rinkimus į rajono tarybą buvo išrinkti 57 deputatai.

1990-04-18 rajono Tarybos pirmininku išrinktas Dalius Merkliopas.

1992-12-29 rajono Tarybos pirmininke išrinkta Janina Akstinavičienė.

Per 1995-03-25 rinkimus į rajono Tarybą išrinkti 27 nariai. Meru išrinktas Sigitas Čirba (Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai).

1996-11-27 rajono mere išrinkta Alė Viktorija Galevskienė (Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai).

Per 1997-03-23 rinkimus į rajono Tarybą išrinkti 27 nariai. Meru išrinktas Vytautas Grušauskas (Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga).

1998-04-22 meru išrinktas Antanas Dambrauskas (Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatoriai) .

Per 2000-03-23 rinkimus į rajono Tarybą išrinkti 27 nariai. Mere išrinkta Janina Akstinavičienė (Valstiečių partija).

Per 2002-12-22 rinkimus į rajono Tarybą išrinkti 25 nariai.

Mere išrinkta Janina Akstinavičienė (Valstiečių partija).

2004-06-23 meru išrinktas Algirdas Kopūstas (Valstiečių partija).

Per 2007-02-25 rinkimus į rajono savivaldybės Tarybą išrinkti 25 nariai.

Meru išrinktas Algirdas Kopūstas (Valstiečių partija).

Per 2011-02-26 rinkimus į rajono savivaldybės Tarybą išrinkti 25 nariai.

Meru išrinktas Algirdas Kopūstas (Valstiečių liaudininkų sąjunga).

2013 metais meru išrinktas Vydas Paknys (nepriklausomas kandidatas).

Per 2015-03-15 rinkimus meru išrinktas Rolandas Janickas (Darbo partija).

Per 2019-03-03 rinkimus meru išrinktas Rolandas Janickas (Darbo partija).


Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-23 17:08:34