Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2024-04-25 Tarybos posėdis Nr. 4
Posėdžio data 2024-04-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 7-295 „Dėl Finansavimo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo bei objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 28939_Tarybos spr proj Aprašo keitimas 28940_Tarybos spr proj Aprašo keitimas Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo 28941_2024-04- tarybos sprendimo projektas (tutlys) 28942_V. Tutlio dokumentai 28943_2024-04- tarybos sprendimo projektas (tutlys) Dalia Ivaškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 7-44 „Dėl atstovavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime“ pakeitimo 28944_2024-04 Dėl LSA suvažiavimo atstovų keitimo 28945_2024-04 Dėl LSA suvažiavimo atstovų keitimo Darius Krogertas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos 28946_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos 28947_Visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 m. ataskaita 28948_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro skyrimo įgaliotąja įstaiga organizuoti ir teikti savivaldybės lygmens pacientų pavėžėjimo paslaugą 28949_Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro skyrimo įgaliotąja įstaiga organizuoti ir teiktisavivaldybės lygmens pacientų pavėžėjimo paslaugą 28950_Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro skyrimo įgaliotąja įstaiga organizuoti ir teiktisavivaldybės lygmens pacientų pavėžėjimo paslaugą Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 28951_2024-04-08 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 28952_2024-04-08 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. 7-25 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 28953_2024-04-09 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2024-02-29 sprendimo Nr. 7-25 pakeitimo 28954_2024-04-09 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2024-02-29 sprendimo Nr. 7-25 pakeitimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Derlingi laukai“ 28955_2024-04 Dėl jungtinės veiklos sutarties (JVS Derlingi laukai) 28956_2024-04 Dėl jungtinės veiklos sutarties (JVS Derlingi laukai) Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Rečionys“ 28957_2024-04 Dėl jungtinės veiklos sutarties (JVS Rečionys) 28958_2024-04 Dėl jungtinės veiklos sutarties (JVS Rečionys) Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ investicijų suderinimo 28959_2024-04 Dėl investicijų suderinimo (Ukmerges šiluma) 28960_2024-04 Projektui_Dėl UAB Ukmergės šiluma investicijų suderinimo 28961_2024-04 Dėl investicijų suderinimo (Ukmerges šiluma) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn 28962_2024 04 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn 28963_2024 04 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn 28964_2024-04 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Ukmergės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai 28965_2024 04 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn (LNMMB) 28966_2024 04 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn (LNMMB) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl leidimo naudotis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato adresu 28967_2024-04 Dėl leidimo naudotis pastato adresu (VšĮ Guliverio akademija) 28968_2024-04 Dėl leidimo naudotis pastato adresu (VšĮ Guliverio akademija) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę 41026_15 kl. Dėl nuomos perleidimo_NUASMENINTAS Artūras Burneika

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. 7-57 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir keitimo“ pakeitimo 28972_24-04 Dėl 2024 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. 7-57 ketimo 28973_Priedas_1_Vidi0129 28974_24-04 Dėl 2024 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. 7-57 ketimo 41034_16 kl. Dėl gatvių pavadinimų keitimo_NAUJA RED Artūras Burneika

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo 28975_24-04 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo 28976_Priedas_1_Ukme0321 28977_Priedas_2_Rag0326 28978_Priedas_3_Vidi0402 28979_24-04 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo Artūras Burneika

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Veterinarijos g. 5, perdavimo neatlygintinai naudotis Ukmergės „Ryto“ ugdymo centrui 28980_2024-04 sprendimas dėl panaudos 28981_Sutarties proj suderintas 28982_Veterinarijos g. 5 Planas 28983_2024-04 aiškinamasis raštas dėl panaudos sudarymo 28984_2024-04 sprendimas dėl panaudos Artūras Burneika

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Ukmergės r. sav., Želvos sen., Želvos mstl., Vilniaus g. 1, dalių dydžių nustatymo ir išnuomojimo 41027_19 kl. Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos_NUASMENINTAS Artūras Burneika

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės meno mokyklos organizuojamo respublikinio konkurso „Garsų sūkury“ dalyvio mokesčio dydžio nustatymo 28990_2024 m. ! Sprendimo projektas dėl dainavimo konkurso dalyvio mokesčio 28991_2024 m. ! Sprendimo projektas dėl dainavimo konkurso dalyvio mokesčio Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės geriausio metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 28992_Sprendimo projektas dėl geriausių metų mokytojų rinkimo tvarkos aprašo 2024 28993_Sprendimo projektas dėl geriausių metų mokytojų rinkimo tvarkos aprašo 2024 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 7-59 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo 28994_2024-04 sprendimo projektas dėl tinklo plano pakeitimo2024 m 28995_2024-04 sprendimo projektas dėl tinklo plano pakeitimo2024 m Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos 28996_2024-04 dėl vidaus str. pertv Taujėnų 28997_2024-04 dėl vidaus str. pertv Taujėnų 28998_2024-04 Dėl Taujėnų vidaus str. pertvarkos_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos 28999_2024-04 dėl vidaus str. pertv Smetonos 29000_2024-04 dėl vidaus str. pertv Smetonos Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės r. Želvos gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos 29001_2024-04 dėl vidaus str. pertv Želva 29002_2024-04 dėl vidaus str. pertv Želva Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos 29003_2024-04 dėl vidaus str. pertv Basanavičiaus 29004_2024-04 dėl vidaus str. pertv Basanavičiaus Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo 29005_2024-04-sprendimas dėl Nykštuko nuostatų patvirtinimo 29006_2024-04-sprendimas dėl Nykštuko nuostatų patvirtinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
28 PAPILDOMAS KLAUSIMAS: Dėl keičiamo Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo 41028_Dėl keičiamo Ukmergės miesto  bendrojo plano sprendinių tvirtinimo 41029_Ukmergė MBP_Pagrindinis brėžinys (su grifa) 41030_Ukmergės MBP Aiškinamasis raštas (priedas) 41031_VTPSI teigiama išvada REG324239 Artūras Burneika
Įtrauktas į darbotvarkę
29 PAPILDOMAS KLAUSIMAS: Dėl sutikimo įsigyti turtą 41032_29 kl. Dėl sutikimo isigyti turtą (atramos) 41033_29 kl. Priedas (0,4 kV oro linijos schema)_A.Smetonos g._Deltuvos g. sankryža Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS: Informacija dėl 2024 m. balandžio 2 d. Etikos komisijos rekomendacijos Giedrius Auglys

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška