Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2021-06-23 Tarybos posėdis Nr. 6
Posėdžio data 2021-06-23 10:33:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 7-267 „Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams nustatymo“ pakeitimo (Nr. 1-163) 1018376633_2021-06-del-uk...
1018376633_2021-06-del-uk...
Asta Leonavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 7-268 „Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-165) 1018376660_2021-06-08-del...
1018376660_2021-06-08-del...
Asta Leonavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 7-19 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-157) 1018375658_2021-06-del-me...
1018375658_2021-06-del-me...
Salvijus Stimburys
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Riešės melioracija“ (Nr. 1-159) 1018375878_2021-06-del-ju...
1018375878_2021-06-del-ju...
Salvijus Stimburys
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Kuršelė“ (Nr. 1-160) 1018375902_2021-06-del-ju...
1018375902_2021-06-del-ju...
Salvijus Stimburys
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ įgyvendinimui (Nr. 1-181) 1018377571_tarybos-sprend...
1018377571_tarybos-sprend...
Inga Pračkailė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl pritarimo projektų „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Žirnajų ežere“ ir „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Siesikų ežere“ įgyvendinimui (Nr. 1-150) 1018373749_ts-projektas-v...
1018373749_ts-projektas-v...
Inga Pračkailė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę (Nr. 1-180) 1018377569_tarybos-sprend...
1018377569_tarybos-sprend...
Inga Pračkailė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Ukmergės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 1-179) 1018377567_del-vietines-r...
1018377567_del-vietines-r...
Tadas Balžekas
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Ukmergės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo (Nr. 1-174) 1018376785_del-vietines-r...
1018376785_del-vietines-r...
32277_11 kl. Dėl vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo_NAUJA RED
Tadas Balžekas
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo (Nr. 1-172) 1018376739_2021-06-del-da...
1018376739_2021-06-del-da...
32278_12 kl. Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo_NAUJA RED
Tadas Balžekas
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo (Nr. 1-176) 1018377541_21-06-del-pava...
1018377541_21-06-del-pava...
1018377541_21-06-del-pava...
1018377541_21-06-del-pava...
1018377541_21-06-del-pava...
Tadas Balžekas
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos (Nr. 1-149) 1018373747_2021-06-del-vi...
1018373747_2021-06-del-vi...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 7-239 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo (Nr. 1-154) 1018375645_del-didziausio...
1018375645_del-didziausio...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2021–2022 m.m. patvirtinimo (Nr. 1-153) 1018375638_del-ukmerges-r...
1018375638_vaiku-ir-grupi...
1018375638_del-ukmerges-r...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2021–2022 m. m. projekto patvirtinimo (Nr. 1-169) 1018376709_del-mokiniu-ir...
1018376709_del-mokiniu-ir...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skyrių, grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu (Nr. 1-152) 1018375634_del-ikimokykli...
1018375634_del-ikimokykli...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl vaikų vasaros stovyklose teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 1-177) 1018377563_2021-sprendima...
1018377563_2021-sprendima...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 1-151) 1018374612_2021-06-del-mo...
1018374612_2021-06-del-mo...
32271_20 kl. Dėl mokyklinio aut. naudojimo tvarkos_NAUJA RED
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-246 „Dėl lankytinų objektų, neįtrauktų į saugomų objektų registrus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-175) 1018376801_2021-06-del-uk...
1018376801_2021-06-del-uk...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės dalyvavimo Lietuvos kultūros sostinių konkurse (Nr. 1-170) 1018376719_2021-06-del-sa...
1018376719_2021-06-del-sa...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 7-231 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams“ pakeitimo (Nr. 1-156) 1018375655_2021-06-del-si...
1018375655_2-priedas-vert...
1018375655_3-priedas-ukme...
1018375655_1-priedas-silu...
1018375655_2021-06-del-si...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 1-173) 1018376752_2021-06-del-nu...
1018376752_2021-06-del-nu...
32272_24 kl. Dėl nuompinigių skaičiavimo tvarkos aprašo_NAUJA RED
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-16 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-166) 1018376667_2021-06-rt-pro...
1018376667_2021-06-rt-pro...
32273_25 kl. Dėl savival. ilgalaikio turto nuomos_NAUJA RED
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-18 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-167) 1018376672_2021-06-rt-pro...
1018376672_2021-06-rt-pro...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-158) 1018375667_2021-06-parduo...
1018375667_2021-06-parduo...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 7-199 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-178) 1018377565_2021-06-rt-pro...
1018377565_2021-06-rt-pro...
32274_28 kl. Dėl savivald. turto valdymo patikėjim teise_NAUJA RED
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-168) 1018376691_2021-06-del-sa...
1018376691_2021-06-del-sa...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. 1-164) 1018376653_2021-06-del-su...
1018376653_2021-06-del-su...
32275_30 kl. Dėl sutikimo perimti valstybės NT (Gedimino g. 11)(Turto bankas)_NAUJA RED
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl turto perėmimo iš Ukmergės r. Želvos gimnazijos ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai (Nr. 1-155) 1018375652_2021-06-del-tu...
1018375652_2021-06-del-tu...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės rajono Želvos gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo (Nr. 1-148) 1018373745_2021-06-del-va...
1018373745_2021-06-del-va...
32283_32 kl. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Želvos gimn)_NAUJA RED
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms vykdyti, jo likvidavimo ir nurašymo (Nr. 1-171) 1018376725_2021-06-del-tu...
1018376725_2021-06-del-tu...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 1-161) 1018376562_2021-06-del-gy...
1018376562_2021-06-del-gy...
32276_34 kl. Dėl gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius reikalus_NAUJA RED
Natalja Miklyčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. II pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. 1-162) 1018376583_2021-06-del-ta...
1018376583_2021-06-del-ta...
Natalja Miklyčienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl Ukmergės rajono savivaldybės įsipareigojimo dėl specialiojo plano sprendinių (Nr. 1-182) 32268_dėl specialiojo plano sprendinių Inga Pračkailė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl prisijungimo prie memorandumo dėl transporto priemonių ir transporto fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms 32269_2021-06 Dėl prisijungimo prie Memorandumo Rolandas Janickas
Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl turto perėmimo iš Ukmergės globos centro ir jo perdavimo Ukmergės šeimos centrui 32270_2021-06 Dėl turto perėmimo ir jo perdavimo (Globos centras_Šeimos centras) Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl turto perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 32279_2021-06 Dėl sutikimo perimti turtą (atmintukai, licencijos) URS nuosavybėn Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl pavadinimo suteikimo 32280_2021-06 Dėl pavadinimo parkui suteikimo Inga Pračkailė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl sutikimo parduoti elektros energetikos objektus akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ 32281_2021-06 Dėl sutikimo parduoti elektros energetikos objektus_NUASM 32282_41 kl. Dėl sutikimo parduoti elektros energetikos objektus_NAUJA RED_NUASM Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 Informacijos ir kiti klausimai. Rolandas Janickas
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška