Aplinkosauga

Atliekų priėmimo į Ukmergės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę tvarkos aprašymas ČIA

 

ATMOSFERA:

- Ukmergės savivaldybės aplinkos oro monitoringo programa 2009-2012 m.

*****
- Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

ATLIEKŲ TVARKYMAS:


- Nacionalinis projektas "Mes rūšiuojam"

*****

 

DVINARĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ ĮVEDIMO UKMERGĖS RAJONE GALIMYBIŲ STUDIJA


- Atliekų rūšiavimo tvarka

*****
- Kaip rūšiuoti atliekas

*****
- Kaip rūšiuoti atliekas lankstinukas

*****
- Informacija apie atliekų rūšiavimą ir tvarkymą

*****
- Kaip išvengti atliekų

*****
- Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

*****
- Vilniaus apskrities regioninis 2014-2020 m. atliekų tvarkymo planas

*****

- Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.

*****

- Informacija apie komunalinių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma, tvarkymo organizavimą

*****

- Atskirų komunalinių atliekų surinkimo  priemonės, kiekiai, finansavimo šaltiniai

*****

- Baterijų, elektros, elektroninės įrangos atliekų surinkimas

*****

Projektas "Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą" 

*****

- Aptarnaujamų konteinerių adresų sąrašas

*****

Konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdėstymo  žemėlapis

*****

- Konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdėstymo vietos

*****

- Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos

*****

- Elektronikos ir baterijų atliekos jau renkamos stambiagabaričių atliekų aikštelėje

*****

- 2014 m. spalio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr.7-233 ,,Dėl Ukmergės rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo, stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo"

*****

- Didelių gabaritų aikštelėje (Ukmergė, Gerseniškių g. 5) priimamos Ukmergės r. gyventojų namų ūkiuose susidarančios atliekos, kurios negali būti šalinamos kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis.


ŽELDINIŲ TVARKYMAS:

- Želdynų ir želdinių komisija

*****
- Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbo reglamentas

*****
- Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (pakeitimas)

*****
- Ukmergės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdyn kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašas

*****
- Prašymo leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus


GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLĖS:

- Gyvūnų laikymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės, patvirtintos 2017-11-23 įsakymu Nr. 13-1820.

*****
- Leidinių įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas

*****

- Ukmergės rajono savivaldybės bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo, bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinosios globos, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimo savininkams, bešeimininkių kačių kastravimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas


TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS:

Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės


UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA:

Sprendimas dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo bei lėšų skyrimo tvarkos patvirtinimo.


KITI TEISĖS AKTAI

- Sprendimas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Ukmergės rajone finansinės paramos teikimo tvarkos patvirtinimo


Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-08 14:01:35