Informacija apie savivaldybės biudžeto vykdymą

2019 m. patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas sudarė 34426,1 tūkst. Eur. Įvertinus savivaldybės biudžeto pajamų plano koregavimą metų eigoje, patikslintas Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas – 42119,1 tūkst. Eur.

2019 m. visi į savivaldybės biudžetą gauti mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai, sudarė 43013,6 tūkst. Eur arba 102,1 proc. planuotų patikslintų pajamų. Neįskaitant dotacijų ir ES finansinės paramos lėšų, į savivaldybės biudžetą gauta 23630,1 tūkst. Eur pajamų.  

 

Patikslintas 2019 m. savivaldybės biudžeto mokesčių surinkimo planas – 19576,0 tūkst. Eur, gauta 20672,4 tūkst. Eur, t. y. patikslintas mokesčių surinkimo planas įvykdytas 105,6 proc. Didžiausią surinktų mokesčių dalį savivaldybės biudžete sudaro gyventojų pajamų mokestis – 19041,7 tūkst. Eur. Šio mokesčio gauta 725,7 tūkst. Eur daugiau negu planuota.

Turto mokesčių į savivaldybės biudžetą gauta 1580,7 tūkst. Eur. Didžiausią turto mokesčių dalį sudaro žemės mokestis, kurio 2019 m. gauta 871,0 tūkst. Eur, Nekilnojamojo turto mokesčio gauta 691,5  tūkst. Eur, nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 404,2 tūkst. Eur.

Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintų investicijų projektų įgyvendinimui į savivaldybės biudžetą gauta 4178,0 tūkst. Eur iš  Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (tame skaičiuje 178,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto dalis) bei 507,5 tūkst. Eur dotacijų iš valstybės biudžeto pagal pasirašytas sutartis su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Neformaliam vaikų švietimui finansuoti ir administruoti iš ES gauta 123,1 tūkst. Eur. 2019 m. pradėtas vykdyti projektas ,,Mažųjų judėjimo džiaugsmas“, kurio vykdymui iš valstybės biudžeto gauta 27,4 tūkst. Eur.

Valstybės investicijų programoje numatytų projektų finansavimui buvo skirta 735,4 tūkst. Eur, iš jų VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko rekonstravimui – 519,0 tūkst. Eur, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimui – 200,0 tūkst. Eur ir Senamiesčio pagrindinės mokyklos modernizavimo programai – 16,4 tūkst. Eur.

2019 m. savivaldybės biudžeto asignavimai pagal funkcinę klasifikaciją sudarė 42899,0 tūkst. Eur. Didžiausia savivaldybės biudžeto asignavimų dalis buvo panaudota švietimui finansuoti – 17431,8 tūkst. Eur arba 40,6 proc. visų  išlaidų. Ekonomikos funkcijai finansuoti panaudota 7387,3 tūkst. Eur arba 17,2 proc. visų išlaidų, socialinei apsaugai – 6253,6 tūkst. Eur arba 14,6 proc. visų  išlaidų, bendroms valstybės paslaugoms  – 3375,6 tūkst. Eur, poilsiui ir kultūrai – 2990,8 tūkst. Eur, aplinkos apsaugai – 1860,7 tūkst. Eur, būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 1729,0 tūkst. Eur, sveikatos apsaugai – 1169,2 tūkst. Eur, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 673,7 tūkst. Eur, gynybai – 27,3 tūkst. Eur. Įskaitant finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) skirtus 1429,3 tūkst. Eur bei finansinio turto įsigijimo išlaidoms skirtus 33,7 tūkst. Eur, iš viso savivaldybės biudžeto išlaidoms 2019 m. panaudota 44362,0 tūkst. Eur.

 

 

2012-12-31;

2013-03-312013-06-302013-09-302013-12-31;

2014-03-312014-06-302014-09-302014-12-31;

2015-03-312015-06-302015-09-30; 2015-12-31;

2016-03-312016-06-302016-09-302016-12-31;

2017-03-312017-06-30; 2017-09-302017-12-31

2018-03-31; 2018-06-302018-09-302018-12-31

2019-03-312019-06-302019-09-30; 2019-12-31

2020-03-31;     Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-27 11:16:25