Įsipareigojimai

2020 metai

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 7-30 „Dėl ilgalaikės paskolos“ nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 1126,6 tūkst. Eur, paskolą investicijų projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. biudžete, finansuoti (Paskolos paskirtis).

2020 m. kovo 20 d. su AS „Citadele banka“ pasirašyta kredito sutartis Nr. KS/20-44/20-177 dėl ne didesnio kaip 1126,6 tūkst. Eur kredito investicijų projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. biudžete, finansuoti.

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 7-49 „Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui“ nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 316332,81 Eur paskolą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo viešojo pastato, esančio Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r. sav., modernizavimui (atnaujinimui).

2020 m. balandžio 28 d. su AB Šiaulių banku pasirašyta kredito sutartis Nr. SPF-2020-1111-24/20-289 dėl ne didesnio kaip 316332,81 Eur kredito Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo viešojo pastato, esančio Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r. sav., modernizavimui (atnaujinimui).

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 7-79 „Dėl garantijos suteikimo paskolai“ nusprendė suteikti iki 174506 Eur garantiją Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis UAB ,,Ukmergės šiluma“ imamai paskolai šilumos tinklų modernizavimo projekto „Šilumos tinklų rekonstrukcija Linų g. kvartale, Ukmergėje, RK-3 katilinės aptarnavimo zonoje“ įgyvendinimui.

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 7-80 „Dėl garantijos suteikimo paskolai“ nusprendė suteikti iki 500000 Eur garantiją Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ imamai paskolai ,,Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui“.

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 7-177 „Dėl garantijos suteikimo paskolai“ nusprendė suteikti iki 650000 Eur garantiją Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis UAB „Ukmergės butų ūkis“ imamai paskolai daugiabučio namo Linų g. 6, Ukmergė, atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti – vidaus ir kitų patalpų įrengimui.


2019 metai


Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 7-45 „Dėl ilgalaikės paskolos“ nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 1175,0 tūkst. Eur, paskolą investicijų projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2019 m. biudžete, finansuoti (Paskolos panaudojimo paskirtis).

2019 m. balandžio 30 d. su AS „Citadele banka“ pasirašyta kredito sutartis Nr. KS/19-122/20-288 dėl ne didesnio kaip 1175,0 tūkst. Eur kredito investicijų projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2019 m. biudžete, finansuoti.

 

2018 metai

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 7-122 „Dėl ilgalaikės paskolos“ nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 823,7 tūkst. Eur, paskolą investicijų projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžete, finansuoti (Paskolos panaudojimo paskirtis).

2018 m. gegužės 24 d. su AB Šiaulių banku pasirašyta kredito sutartis Nr. KS-2018-376805-24/20-338 dėl ne didesnio kaip 823,7 tūkst. Eur kredito investicijų projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžete, finansuoti.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 7-121 „Dėl garantijos suteikimo paskolai“ nusprendė suteikti iki 160 tūkst. Eur garantiją Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ imamai paskolai pastato, esančio Klaipėdos g. 17, Ukmergėje, modernizavimui.

 

2017 metai

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 7-85 ,,Dėl ilgalaikės paskolos“, nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 866,9 tūkst. Eur paskolą investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžete, finansuoti. (Paskolos panaudojimo paskirtis)

2017 m. gegužės 31 d. su Danske Bank A/S Lietuvos filialu pasirašyta Finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutartis Nr. K201705-0012/20-341 dėl ne didesnio kaip 866,9 tūkst. Eur kredito investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžete, finansuoti.

2017 m. gegužės 10 d. su Lietuvos Respublikos finansų ministerija pasirašyta sutartis Nr. 1S-17/20-272 dėl 744 270 Eur paskolos investicijų projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ finansuoti.

 

2016 metai


Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės  26 d. sprendimu Nr. 7-151 ,,Dėl garantijos suteikimo paskolai“ nusprendė suteikti iki 300,0 tūkst. Eur garantiją Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ imamai paskolai transporto priemonių įsigijimui ir naujos autobusų stoties statyboms finansuoti.


Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 7-31 ,,Dėl ilgalaikės paskolos“, nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 847,1 tūkst. Eur paskolą investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2016 m. biudžete, finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti. (Paskolos panaudojimo paskirtis)

 

2016 m. balandžio 28 d. su AB SEB banku pasirašyta ilgalaikio kredito sutartis Nr. 0041612026392-21/20-283 dėl ne didesnio kaip 847,1 tūkst. Eur kredito investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2016 m. biudžete, finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti.

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 7-32 ,,Dėl garantijos suteikimo paskolai“ nusprendė suteikti iki 95,0 tūkst. Eur garantiją Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ imamai paskolai įmonės programinės įrangos atnaujinimo ir teikiamų paslaugų modernizavimo projekto įgyvendinimui.

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 7-119 ,,Dėl garantijos suteikimo paskolai“ nusprendė suteikti iki 278,0 tūkst. Eur garantiją Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis UAB ,,Ukmergės šiluma“ imamai paskolai investicinių projektų ,,Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas diegiant naujausias technologijas katilinės Nr. 3 aptarnavimo teritorijoje Ukmergėje“ ir ,,Šilumos trasų Anykščių g., Daukanto g. ir Veterinarijos g. remontas“ įgyvendinimui.

 

2015 metai

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 7-26 ,,Dėl ilgalaikės paskolos“, nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 692627 Eur paskolą investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2015 m. biudžete, finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti. (Paskolos panaudojimo paskirtis)

 

2015 m. balandžio 29 d. su AB Šiaulių banku pasirašyta kredito sutartis Nr.KS-2015-93210-24/20-395 dėl ne didesnio kaip 847,1 tūkst. Eur kredito investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2015 m. biudžete, finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-03 10:24:58