Savivaldybės biudžetas

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 20 d. patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. biudžetą – 44550,3 tūkst. Eur pajamų ir 44516,5 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Tikslinėms programoms finansuoti, trumpalaikiams įsipareigojimams padengti bei kitoms savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti iš nepanaudotos praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų dalies paskirstyta 2443,2 tūkst. Eur.

 

Savivaldybės biudžete asignavimai patvirtinti devynioms programoms vykdyti. Didžiausia asignavimų dalis tenka Žinių visuomenės plėtros programai – beveik 17,9 tūkst. Eur arba 36,9 proc. visų išlaidų. Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programos išlaidos sudaro virš 7 mln. Eur arba 14,5 proc. Savivaldybės valdymo programa – beveik 6 mln. Eur arba 12,3 proc., tačiau jei neskaičiuosime paskolų grąžinimui ir palūkanoms dengti numatytų lėšų, Valdymo programa sudaro 4,4 mln. Eur arba 9,1 proc. Viešosios infrastruktūros plėtros programai tenka 5,2 mln. Eur arba 10,8 proc.,  Smulkaus ir vidutinio verslo bei turizmo plėtros programai – beveik 5,1 mln. Eur arba 10,5 proc. visų savivaldybės biudžeto išlaidų. Kitoms programoms 2020 m.  finansuoti skiriamos sumos yra mažesnės.

 

2020 m. planuojama  pasiskolinti 1,4 mln. Eur  investicijų projektams finansuoti. Didžiausią skolintų lėšų dalį planuojama skirti šiems projektams finansuoti: Ukmergės miesto viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I ir II etapai“ – 470 tūkst. Eur, ,,Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“ – 275 tūkst. Eur, pratęsiamam projektui ,, Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ – 150 tūkst. Eur, projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ užbaigimui 47 tūkst. Eur. Planuojama pradėti vykdyti naujus projektus: Ukmergės r. Leonpolio kadastrinės vietovės hidrotechnikos statinio ant Armonos upės ir Deltuvos kadastrinės vietovės tilto per Armonos upę rekonstrukcija; Ukmergės r. Vidiškių miestelio kelių infrastruktūros gerinimas ir plėtra; Pakrančių sutvarkymo programa; Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone. 2019 m. pabaigoje startavo ir šiemet bus vykdomi projektai: Mažųjų judėjimo džiaugsmas, Virtualių aplinkų diegimas  destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui ir socialinio emocinio ugdymo tobulinimui, kurie skiriami mažiausiems mūsų rajono gyventojams.

Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintų investicijų projektų įgyvendinimui 2020 m. planuojama gauti 4,9 mln. Eur iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos. Tikėtina, kad metų eigoje ši suma išaugs.

2020 m. savivaldybės biudžetui skirtos tikslinės lėšos – 115 tūkst. Eur verslo plėtros sąlygoms gerinti. Savivaldybės taryba nusprendė šias lėšas skirti Linų gatvės Ukmergės m. rekonstrukcijai. Šalia šios gatvės įsikūrusios verslo įmonės, kurios bus tikslinės naudos gavėjos: UAB „Antara LT“, UAB „Aukštaitijos katilai“, UAB „Reversa“, UAB “Systemair”, UAB ,,Ukmergės staklės“, UAB ,,Autukas“, E. Čirbos individuali įmonė.

Šios lėšos skirtos iš valstybės biudžetui tenkančio 0,5 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir paskirstytos savivaldybėms atsižvelgiant į Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą Savivaldybių priskyrimo grupėms pagal keliamus ekonominio augimo tikslus metodiką bei atsižvelgiant į darbo užmokesčio fondo savivaldybėje pokytį.

 

SPRENDIMAI DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO:

2020 m.

2019 m.

2018 m.

2017 m.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-24 16:47:31